Jiu-jitsu pro děti

Brazilské Jiu-jitsu pro děti

BJJ buduje sebedůvěru

Děti s nízkou sebedůvěrou se spoléhají na strategie, které jsou kontraproduktivní, jako je šikana a podvádění. Jiu Jitsu je jedním z nejlepších způsobů, jak si vybudovat sebedůvěru a sebejistotu. Učení nového chvatu, jeho aplikace na cvičebního partnera nebo dosažení nové technické úrovně – barevného pásu, utváří sebedůvěru a motivuje děti, aby pokračovaly ve výcviku a učení.


BJJ pomáhá budovat přátelství

Jeden z nejdůležitějších vztahů, které je třeba v dětství vytvořit, je vztah k vrstevníkům. Jako rodiče máme starost o to, s kým se děti kamarádí. V ABJJA poskytujeme zábavné a bezpečné prostředí, kde se děti učí jednání se svými vrstevníky, což umožňuje navázat nová přátelství, která mohou trvat celý život.


BJJ učí disciplíně a respektu

Když se děti věnují závodnímu sportu, učí se, že v životě existují pravidla. Učí se, že porušování pravidel jim může buď ublížit, nebo jim to nedovolí dosáhnout vytýčených cílů. Děti učíme respektu k starším stejně jako k jejich vrstevníkům, a zároveň je učíme naslouchání a disciplíně. Když si potřesou rukou po prohraném zápase, učí se férovosti a pokoře.


BJJ učí dovednosti jako sebeovládání a řešení problémů

BJJ učí děti, aby si promysleli jednotlivé bojové situace a rozhodovali o tom, jakou techniku ​​budou aplikovat. Na základě volby správné techniky pak zakoušejí úspěch, čímž si zvyšují sebedůvěru a sebeúctu a zlepšují si schopnost se rychle rozhodovat ve vypjatých situacích. Jsme přesvědčeni, že jakmile vaše dítě zažije umění Jiu Jitsu, bude chtít trénovat dál a naučit se více.